Desi Khazana Toor Dal (Non Oily)

£2.35

Desi Khazana Toor Dal (Non Oily)

Toor Dal Plain / Split pigeon pea

Quantity: 700 gm, 1.8 Kg (Saver), 3.3 Kg (SAVER +)